Kallelse till Årsstämma 2021 för Fiber i Vad ekonomisk förening

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma. Ladda ner kallelsen här. Datum:          2021-06-19 Klockan:       10:30 Plats:             Vads bystuga Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt. Styrelsen har…

Continue reading

VIKTIGT! Information angående planerat elavbrott på bredbandet 18 feb 2021

2021-02-17 Information angående planerat elavbrott på bredbandet 18 feb 2021 Påverkade fibernät: Fiber i VadStarttid: 2021-02-18 kl. 15:00Beräknad klartid: 2021-02-18 kl. 18:00 Fibernoden i skolan blir strömlös på torsdag den 18 feb 2021 och därmed blir det ett avbrott på bredbandet. Vad skola, Skolvägen 2 Söderbärke Info från VB-elnät: Meddelande…

Continue reading

Kallelse Årsstämma 2020 för Fiber i Vad ekonomisk förening

Ladda ned FIV Kallelse Årsstämma 2020_20200601 Härmed kallas Du som är medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma. Datum:          2020-06-27 Klockan:       10:30 Plats:             Vads bystuga Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte…

Continue reading

Information angående planerat avbrott på bredbandet 4 februari 2020

Påverkade kunder: 162 Starttid: 2020-02-04 00:01:00Beräknad klartid: 2020-02-04 06:00:00Påverkade nät: Fiber i Vad Meddelanden från Zitius: 2020-01-20 10:36:11 / Info till kund Vi kommer att genomföra ett centralt hårdvarubyte för att framtidssäkra kapaciteten i området. Under tiden för arbetet kan kunder uppleva sporadiska avbrott på samtliga tjänster. Reservdag: 2020-02-05 00:01…

Continue reading

Information angående planerat avbrott på bredbandet 28 maj 2019

Påverkade kunder: 155Påverkade nät: Fiber i Vad Starttid: 2019-05-28 00:00:00Beräknad klartid: 2019-05-28 03:00:00Klartid: – Meddelanden från Zitius: 2019-05-23 08:58 / Info till kund Vår underleverantör kommer utföra ett planerat arbete vilket kommer leda till en minskad kapacitet till våran utrustning i Borlänge. Vi ber om ursäkt för den korta förvarningen.

Continue reading

Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2018

Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2018 Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2018. Datum:          2019-06-08 Klockan:       10:30 Plats:             Vads bystuga Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som…

Continue reading