Kallelse Årsstämma 2022 för Fiber i Vad ekonomisk förening

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma.

Ladda ner Kallelsen, dagordning och fullmakt

Datum:          2022-05-07

Klockan:       10:30

Plats:             Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan via brev samt publiceras på föreningens hemsida. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt.

Vår fiberförening bildades 2012 så i år är det 10-årsjubileum. Det ska vi fira med jubileumstårta till fikat och alla deltagare får också en jubileumspresent. Vi behöver därför en anmälan till stämman. Anmälan skickas till info@fiberivad.se senast den 23 april 2022. Anmäl eventuella allergier med anmälan.

Som medlem i föreningen har du en röst på stämman. Om du inte kan komma själv kan du ge ett ombud en fullmakt som visar att han eller hon har rätt att företräda dig på stämman. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ett exempel på fullmakt som kan laddas ner för utskrift kommer att finnas på föreningens hemsida under ”Medlemsida”.

TÄNK PÅ ATT:

Även om pandemilagen är avskaffad i Sverige så har vi fortfarande smittspridning av olika covid-19 virus så stanna hemma vid minsta symtom

Håll avstånd till andra personer

Styrelsen uppmanar personer med symptom och personer i riskgrupp att låta sig företrädas av ett ombud. En mall för ombudsfullmakt bifogas denna kallelse.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Dagordning medföljer denna kallelse. Observera punkt 17 på dagordningen, Information och beslut om nytt avtalsförslag från Telia på föreningens kollektiva bredbandstjänst. Viktigt att många medlemmar deltar i detta beslut på årsstämman.

Kallelsen går att ladda ner från Medlemsidan på hemsidan – www.fiberivad.se

Årsredovisningen för år 2021 inkl. revisionsberättelse och övriga stämmohandlingar finns på föreningens hemsida – www.fiberivad.se under ”Medlemsida”.Det kommer bara finnas ett fåtal exemplar av stämmohandlingarna i stämmolokalen.

Du har fått ett användarnamn och lösenord när du blev medlem för att logga in på Medlemsidan.

Hjärtligt välkomna!

Vad den 16 april 2022

Thomas Hoonk, ordförande

Kommentarer inaktiverade.