Kallelse Årsstämma 2020 för Fiber i Vad ekonomisk förening

Ladda ned FIV Kallelse Årsstämma 2020_20200601

Härmed kallas Du som är medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma.

Datum:          2020-06-27

Klockan:       10:30

Plats:             Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas lördagen den 27 juni 2020 kl.10:30 i Vads bystuga.

Vi kommer att släppa in en i taget för avprickning i röstlängden och stolar kommer att stå på behörigt avstånd i Stora salen.

TÄNK PÅ ATT:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Hosta och nys i armvecket.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Kallelsen går att ladda ner från Medlemsidan på hemsidan – www.fiberivad.se/

Som medlem i föreningen har du en röst på stämman. Om du inte kan komma själv kan du ge ett ombud en fullmakt som visar att han eller hon har rätt att företräda dig på stämman. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ett exempel på fullmakt som kan laddas ner för utskrift kommer att finnas på föreningens hemsida under ”Medlemssida”.

Årsredovisningen för år 2019 inkl. revisionsberättelse kommer att finnas på föreningens hemsida – www.fiberivad.se under ”Medlemsida” senast den 10 juni 2020. Övriga handlingar kommer att finnas där senast den 15 juni 2020. Det kommer bara finnas ett fåtal exemplar av stämmohandlingarna i stämmolokalen.

Du har fått ett användarnamn och lösenord när du blev medlem för att logga in på Medlemssidan.

Hjärtligt välkomna!

Vad den 1 juni 2020

Thomas Hoonk

Ordförande

Kommentarer inaktiverade.