Kallelse till Årsstämma 2021 för Fiber i Vad ekonomisk förening

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma. Ladda ner kallelsen här.

Datum:          2021-06-19

Klockan:       10:30

Plats:             Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas lördagen den 19 juni 2021 kl.10:30 i Vads bystuga. Vi kommer att släppa in en i taget för avprickning i röstlängden och stolar kommer att stå på behörigt avstånd i Stora salen.

Som medlem i föreningen har du en röst på stämman. Om du inte kan komma själv kan du ge ett ombud en fullmakt som visar att han eller hon har rätt att företräda dig på stämman. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ett exempel på fullmakt som kan laddas ner för utskrift kommer att finnas på föreningens hemsida under ”Medlemsida”.

TÄNK PÅ ATT:

* Stanna hemma vid minsta symtom.
* Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
* Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Styrelsen uppmanar personer med symptom och personer i riskgrupp att låta sig företrädas av ett ombud. En mall för ombudsfullmakt bifogas denna kallelse. Ladda ner fullmakten här.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Kallelsen går att ladda ner från Medlemsidan på hemsidan – www.fiberivad.se

Årsredovisningen för år 2020 inkl. revisionsberättelse kommer att finnas på föreningens hemsida – www.fiberivad.se under ”Medlemsida” senast den 5 juni 2021. Övriga handlingar kommer att finnas där senast den 12 juni 2021. Det kommer bara finnas ett fåtal exemplar av stämmohandlingarna i stämmolokalen.

Du har fått ett användarnamn och lösenord när du blev medlem för att logga in på Medlemsidan.

Hjärtligt välkomna!

Vad den 25 maj 2021

Thomas Hoonk

Ordförande

Kommentarer inaktiverade.