Frågor & Svar

Varför fiber och inte alternativ teknik?

 

ADSL & VDSL-teknik

 • Otillräcklig kapacitet i en snar framtid max 1-2km kabel av bra kvalitet krävs för hastigheter >10Mbit/s.
 • Oberoende av kopparnätet, som är ålderstiget.
 • Känsligt för väderpåverkan. Sårbart för fallande träd, fukt, snö och åsknedslag.

Trådlöst

 • Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt med dagens teknik.
 • Känsligt för väderpåverkan.
 • Delad kapacitet på antalet anslutningar.
 • Säkerhet, finns risker för intrång på nätet av obehöriga.

 

Framtidens teknik (LTE/4G)

 • Kostsamt att bygga ut på landsbygden.
 • De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer inte att få tillgång till 4G.
 • 4G kräver fiber till basstation. Kan därmed se ett fibernät som förutsättning att även kunna få snabbt mobilt nät.
 • Delad kapacitet på antalet anslutningar.

 

Satellit

 • Kan används som tillfällig lösning tills fibern kommer.
 • Hastighet nedströms 2-4Mbit/s.
 • Dyrt (ex. max 3,6Mbps, 4GB/mån, 420kr/mån, 12GB/mån, 1100kr/mån).
 • Alla får dela på signalen som sänds ut d.v.s. begränsad kapacitet och TV.

 

Vad kommer det att kosta att ansluta sig?

Det beror på hur många som i slutändan tecknar sig. Alla som tecknar sig delar på kostnaden för grävning och material. En preliminär kostnad från förstudien är 15 000 kronor/fastighet vid 50 % anslutningsgrad.

 

Varför skall jag ansluta mig när mitt befintliga ADSL fungerar så bra?

Det befintliga kopparnätet är dyrt att underhålla och kommer på sikt att avvecklas. Via fiberanslutningen kommer du få en betydligt snabbare Internetanslutning samt möjlighet till telefontjänster och TV till en lägre kostnad.

 

Kommer man att kunna ansluta sig senare?

Om det blir möjligt kommer priset bli väsentligt högre.

 

Men är inte mobilt bredband det som kommer gälla i framtiden?

Nej. Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber. Även om det ibland hävdas att du kan få en hastighet på uppemot 100 Mbit/s via 4G så delas denna kapacitet med alla andra som ansluter till samma mast. Och det lär dröja innan det finns 4G-täckning i Vad. Enligt Telias hemsida på befintliga eller planerade 4G-orter så finns inte Smedjebackens kommun med i dag den 30 september 2012.

 

Idag har jag bredband via telefonkabeln. Jag har bra uppkoppling från flera datorer och kan se film. Varför behöver jag fiberkabel?

Du får en stabilare anslutning som inte är känslig för åska över huvud taget. Det finns ingen ström i ledningarna! Du får en lägre kostnad för telefon-, tv- och bredbandsabonnemang tillsammans. Allt ligger i ett paket. Du får del av bidragen från Länsstyrelsen. Om du istället vill ansluta om några år kommer din kostnad troligen att bli mer än dubbelt så stor. Fastighetens värde stiger.

 

Det här låter bra. Hur gör jag för att ansluta min fastighet?

Det första du behöver göra är att ansöka om att bli medlem i föreningen. Medlemskapet visar att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet men är inte en bindande anmälan. En bindande beställning kommer därefter att kunna göras separat efter beslut om projektets genomförande.

Jag vill vänta lite och se vad som händer.

Det är viktigt att du anmäler dig nu. För att projektet skall kunna genomföras behöver vi fler medlemmar. Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genomföras trots att det egentligen finns ett tillräckligt stort intresse.
Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu!

Källa:  byNet AB

Kommentarer inaktiverade.