Bli medlem

Jag ansöker om medlemskap i Fiber i Vad ekonomisk förening. Till medlem kan antas EN sökande som äger en fastighet eller anläggning inom föreningens verksamhetsområde som utgörs av Vad, Gråkärret, Skeppargårdarna, Kolpebo och Skogsbyn. Ni som har fastighet i Sörbo kontakta Smedjebackens Stadsnät, kundtjänst 0240-660 660.

Medlemskapet visar att jag är intresserad av att ansluta min fastighet till fibernätet som vi har byggt. Ett medlemskap förpliktigar inte till anslutning vilket sker genom ett särskilt anslutningsavtal. Jag har tagit del av föreningens stadgar och är beredd att så långt som möjligt stödja och underlätta genomförandet av projektet.

Medlemsinsatsen 100 kr samt medlemsavgift 150 kr betalas till bankgironummer 888-5725 samtidigt som ni skickar denna ansökan. Glöm inte att ange avsändare. (EN ansökan, medlemsinsats och årsavgift per fastighet.)

Medlemsansökan

Person / org nummer: (ÅÅMMDD-NNNN)
Företag:
För & Efternamn:
Adress:
PostNr: (endast siffror)
Postort:
Fastighetsbeteckning:
Tel nr:
Mobilnr.:
Epostadress: En kopia på detta brev kommer skickas till din e-postadress
Jag har läst och godkänner föreningens stadgar.

Klicka här för att läsa våra stadgar

Kommentarer inaktiverade.