Varför Fiber

För oss som vill ha fiber VARFÖR FIBER?

Dagens fiberbaserade bredband innehåller vad man kallar triple play. Detta innebär att man kan välja att ringa, surfa på Internet samt titta på TV via fibern. Varje hushåll kommer ha tillgång till minst 100Mbit/s. Av dessa är det TV som tar det mesta, 7-9Mbit/s för en vanlig kanal och ca. 20Mbit/s för en HD-kanal. Kapaciteten till varje anslutning är unik, du delar alltså inte på hastigheten. Den faktiska kostnaden för fiber till varje fastighet ligger 20 000 – 35 000 kr (inkl moms), men med bidrag och eget arbete får vi ner kostnaden. Här nedan kommer några argument som talar för användandet av ett fiberbaserat bredband:

 

 • Främja nyinflyttning, ge möjlighet att bo kvar.
 • Behålla/öka företagande.
 • Skapar möjligheter för lokalt näringsliv att arbeta professionellt med sina kunder.
 • Distansarbete fungerar med bra bredband, t ex. arbeta hemma vissa dagar i veckan.
 • Delta i utbildning på distans.
 • Minskar behovet av resande. Möten kan ske över nätet med både ljud och bild.
 • Bättre möjlighet att ta del av de tjänster på Internet som kräver högre kapacitet t.ex. YouTube, skicka fotografier till framkallning.
 • Kommunicera med anhöriga – vänner via t ex Skype.
 • Spara pengar på billigare telefon, TV och bredband.
 • Bättre TV-mottagning, möjlighet till HD-TV, SVTplay, hyra filmer etc.
 • Alltfler ärenden kommer att skötas via Internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.
 • Fastigheter med fiberanslutning får ett högre värde samt blir lättare att sälja.
 • Ej väderberoende, t.ex. för fukt och åska. Driftsäkert.
 • TeliaSonera kan komma att successivt lägga ner kopparanslutna telestationer.

TELEFONI

 • Fibern förläggs i mark och är därför väldigt driftsäker.
 • Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare eftersom fibern transporterar informationen som ljus.
 • Väsentligt mycket billigare telefonitjänster.

INTERNET

 • Högre hastighet både till och från fastigheten.
 • Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade.
 • Hastighetsbegränsningen sitter inte i fibern utan i ändutrustningen.
 • Inget färdas fortare än ljuset, >15 000 000 Mbit/s.

TV

 • Perfekt mottagning.
 • Klarar HD-TV format.
 • Olika ”SVT Play” funktioner d.v.s. se på TV program när det passar.
 • Video on demand”, videobutik över nätet.

Källa:  byNet AB

Kommentarer inaktiverade.