Information om TV-störningar 2017-11-07. Läs mer…!

Information om TV-störningar 2017-11-07

Zitius meddelar nu att de kommer under morgondagen den 8 november 2017 mellan 07:00 – 08:30 att byta ut den misstänkt felande hårdvaran. Avbrottstiden beräknas till cirka 15 minuter.

OBS! Om någon fortfarande efter åtgärden har störningar i TV-sändningen så är det VIKTIGT att anmäla det till Telia via 90 200. (Ni som har eget tjänste-avtal anmäler till den tjänsteleverantör ni valt.) Om många anmäler störningar så måste någon ytterligare åtgärd göras.

Detta gäller även vid framtida störningar.

OBS! Detta mejl är ett massmejl till alla medlemmar. Mejlet går inte att svara på.

Thomas Hoonk, ordförande

info@fiberivad.se

070-585 18 21

Kommentarer inaktiverade.