Information om TV-störningar 2017-11-01. Läs mer…!

Information om TV-störningar 2017-11-01

Jag har under en tid varit i kontakt med Telia och Zitius angående de störningar många har med TV sändningen.

Zitius meddelar nu att de kommer i natt klockan 04:00 att göra omstart av central hårdvara i nätet för att försöka avhjälpa felet. Avbrottstiden uppskattas till under 5 minuter.

OBS! Om någon fortfarande efter åtgärden har störningar i TV-sändningen så är det VIKTIGT att anmäla det till Telia via 90 200. (Ni som har eget tjänste-avtal anmäler till den tjänsteleverantör ni valt.) Om många anmäler störningar så måste någon ytterligare åtgärd göras.

Detta gäller även vid framtida störningar.

OBS! Detta mejl är ett massmejl till alla medlemmar. Mejlet går inte att svara på.

Thomas Hoonk, ordförande

info@fiberivad.se

070-585 18 21

Kommentarer inaktiverade.