Inlämning av Anslutningsavtal

Ni som redan har lämnat in Anslutningsavtal kan bortse från detta meddelande!

Enligt beslut på extra stämman den 2 februari ska Anslutningsavtalen vara påskrivna och inlämnade till styrelsen

senast den 28 februari. För att underlätta för alla medlemmar som inte har lämnat in Anslutningsavtal så finns vi i

Vads bystuga onsdagen den 12 februari och tisdagen den 18 februari mellan 18:00 – 19:00 för att ta emot avtalen.

Det kommer att finnas avtal i bystugan för er som inte har hämtat på ”Medlemssidan”.

Det går också bra att lämna avtalen i postlådan på Dammvägen 9 märkt med  Hoonk.

För er som har fritidshus och som inte avser att besöka huset före 28 februari får vi ordna det med vanlig postgång.

Det är därför viktigt att ni som ev. har ändrat postadress sedan ni ansökte om medlemskap meddelar oss det.

Hälsningar styrelsen.

 

Kommentarer inaktiverade.