KALLELSE till extra föreningsstämma 2 februari 2014

Alla medlemmar i Fiber i Vad ekonomisk förening kallas till extra föreningsstämma den 2 februari 2014 kl. 15.00 i Vads bystuga.

För att kunna fortsätta vårt arbete måste nu ett antal beslut tas i föreningen, beslut om höjning av insatskapital, beslut om byggstart, utse områdesansvariga och underskrift av anslutningsavtal och därför kallar styrelsen till extra föreningsstämma.

För att Ni skall vara ordentligt förberedda inför extra stämman rekommenderar vi att Ni loggar in på ”Medlemssida” och läser föreningens stadgar som finns under ”Medlemssida” eller ”Bli medlem”. Anslutningsavtalet finns också under ”Medlemssida”. Styrelsen kommer att hänvisa till stadgarna både vid beslut om insatskapitalet och anslutningsavtalet.

Du har fått ett användarnamn och lösenord för att logga in på Medlemssidan i samband med att du blev medlem.

Kallelse till den extra stämman skickas till alla som är medlemmar den dag som kallelsen skickas d.v.s. den 23 januari 2014. Som medlemmar och därmed röstberättigad är alla som har lämnat in en ansökan och betalt 100 kr i insats och 150 kr i årsavgift. Pengarna ska finnas på vårt bankgiro­konto 888-5725 senast samma dag som stämman hålls för att vara röstberättigad.

En fullständig kallelse, Anslutningsavtal och förslag till fullmakt finns på denna hemsida under ”Medlemssida.”

Välkomna!/Styrelsen

Kommentarer inaktiverade.