Lägesrapport den 2 december 2012

Sedan informationsmötet den 22 november har föreningen fått 50 nya medlemmar. Vi är nu 83 betalande och fler är på gång. Bra jobbat! Vårt nya verksamhetsområde innehåller ca. 500 fastigheter varav ca. 50 % är fritidshus. Om vi ska nå 50 % anslutningsgrad av permanentboende så är det 125 hushåll och…

Continue reading

STORT TACK!

Det var härligt att se sådan uppslutning på informationsmötet i kväll. Ni var över 70 st som var i bystugan och jag hoppas och tror att många av er är nu redo att bli medlemmar i vår förening. Inte minst p.g.a. det faktum att redan när jag kom hem ca…

Continue reading