KALLELSE till Årsstämma 6 juni 2014

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma 2014. Datum:          2014-06-06 Klockan:       10.00 Plats:             Vads bystuga Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. På dagordningen Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Övrigt Omedelbart efter årsmötet erbjuds föreningens medlemmar information: •…

Continue reading

Inlämning av Anslutningsavtal

Ni som redan har lämnat in Anslutningsavtal kan bortse från detta meddelande! Enligt beslut på extra stämman den 2 februari ska Anslutningsavtalen vara påskrivna och inlämnade till styrelsen senast den 28 februari. För att underlätta för alla medlemmar som inte har lämnat in Anslutningsavtal så finns vi i Vads bystuga…

Continue reading