Nyhetsarkiv

Besöksräknare

Du är besökare nr: 32065

Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2015

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2015.

Datum:          2016-06-18

Klockan:       10:30

Plats:             Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Kallelsen går att ladda ner från Medlemsidan på hemsidan – www.fiberivad.se/

Som medlem i föreningen har du en röst på stämman. Om du inte kan komma själv kan du ge ett ombud en fullmakt som visar att han eller hon har rätt att företräda dig på stämman. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ett exempel på fullmakt som kan laddas ner för utskrift finns på föreningens hemsida under ”Medlemssida”.

Handlingar kommer att finnas på föreningens hemsida www.fiberivad.se senast den 4 juni under ”Medlemssida.” Du har fått ett användarnamn och lösenord för att logga in på Medlemssidan.

Hjärtligt välkomna!

Vad den 25 maj 2016

Thomas Hoonk

Ordförande

Summering 2015 och information om återbetalning del av kapitalinssats 2015-12-22

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 22 december 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-12-22″.

Information om felanmälan för bredbands-TV 2015-10-19

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 19 oktober 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-10-19″.

Årsredovisning 2014

Årsredovisningen inkl. revisionsberättelse finns för läsning eller nedladdning på Medlemssidan.

Ett fåtal av Årsredovisningen kommer att finnas vid årsstämman.

Hälsningar styrelsen

Information om Telia-fakturor 2015-05-13

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 13 maj 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-05-13″.

Information om router och bredbandstjänst från Telia 2015-05-03

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 3 maj 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-05-03″.

Information om betalning av nättjänster och nätavgifter 2015-04-23

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 23 april 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-04-23″.

Information om bredbandstjänst från Riksnet och TV-tjänst från Telia 20150403

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 3 april 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-04-03″.

Information om Telia-tjänst och avtal för nyttjande av tjänster i vårt fibernät 2015-02-15

Filer med information skickades till alla medlemmar den 15 februari 2015.

Filerna finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-02-15″.

Uppmaning till Er som inte har fått mediaomvandlaren monterad.

Hej!

Det har visat sig svårt att få tag i folk per telefon för att boka installationer.

Ni uppmanas därför att ringa Gunnar Tuvell, ProAlia AB 0240-65 30 34 och boka en tid för montering och driftsättning av mediaomvandlaren.

Det kommer (i stort sett) alltid finnas någon som kan ta emot samtalen under kontorstid.

Dagar för installationer är tisdagar (hela dagen) torsdagar (hela dagen) fredagar (förmiddag)

 

Hälsningar

Thomas Hoonk, ordförande