Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2018

Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2018

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2018.

Datum:          2019-06-08

Klockan:       10:30

Plats:             Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Vad gäller vid överlåtelse av fibernätet?

Kallelsen går att ladda ner från Medlemsidan på hemsidan – www.fiberivad.se/

Som medlem i föreningen har du en röst på stämman. Om du inte kan komma själv kan du ge ett ombud en fullmakt som visar att han eller hon har rätt att företräda dig på stämman. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ett exempel på fullmakt som kan laddas ner för utskrift finns på föreningens hemsida under ”Medlemssida”.

Årsredovisningen för år 2018 inkl. revisionsberättelse och exempel på fullmakt kommer att finnas på föreningens hemsida – www.fiberivad.se under ”Medlemsida” senast den 24 maj 2019. Övriga handlingar kommer att finnas där senast den 31 maj 2019. Det kommer bara finnas ett fåtal exemplar av stämmohandlingarna i stämmolokalen.

Du har fått ett användarnamn och lösenord när du blev medlem för att logga in på Medlemssidan.

Hjärtligt välkomna!

Vad den 18 maj 2019

Thomas Hoonk

Ordförande

Kommentarer inaktiverade.