Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2017

Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2017

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2017.

Datum:          2018-05-12

Klockan:       10:30

Plats:             Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Ny faktureringsrutin.

Kallelsen går att ladda ner från Medlemssidan på hemsidan – www.fiberivad.se/

Som medlem i föreningen har du en röst på stämman. Om du inte kan komma själv kan du ge ett ombud en fullmakt som visar att han eller hon har rätt att företräda dig på stämman. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ett exempel på fullmakt som kan laddas ner för utskrift finns på föreningens hemsida under ”Medlemssida”.

Kallelse, Årsredovisningen för år 2017 inkl. revisionsberättelse och fullmakt finns på föreningens hemsida – www.fiberivad.se under ”Medlemssida”. Övriga handlingar kommer att finnas där senast den 4 maj 2018. Det kommer bara finnas ett fåtal exemplar av stämmohandlingarna i stämmolokalen.

Du har fått ett användarnamn och lösenord när du blev medlem för att logga in på Medlemssidan.

Hjärtligt välkomna!

Vad den 20 april 2018

Thomas Hoonk

Ordförande

Kommentarer inaktiverade.