KALLELSE till extra föreningsstämma 22 nov 2012.

Alla medlemmar i Fiber i Vad ekonomisk förening kallas till extra föreningsstämma den 22 november 2012 kl. 18.00 i Vads bystuga.

En särskild kallelse till den extra stämman skickas till alla som är medlemmar den dag som kallelsen skickas d.v.s. den 6 november 2012. Som medlemmar och därmed röstberättigad är alla som har lämnat in en ansökan och betalt 500 kr i insats och 150 kr i årsavgift. Pengarna ska finnas på vårt bankgiro­konto 888-5725 senast samma dag som stämman hålls för att vara röstberättigad.

Övriga som har anmält intresse för fibernätet  inbjudes till den extra stämman men är inte röst­berättigad om inte ovanstående är uppfyllt.

Ett fullständigt stadgeförslag finns på denna hemsida under ”Medlemssida.”

Välkomna!/Styrelsen

 

 

Kommentarer inaktiverade.