Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2015

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2015.

Datum:          2016-06-18

Klockan:       10:30

Plats:             Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Kallelsen går att ladda ner från Medlemsidan på hemsidan – www.fiberivad.se/

Som medlem i föreningen har du en röst på stämman. Om du inte kan komma själv kan du ge ett ombud en fullmakt som visar att han eller hon har rätt att företräda dig på stämman. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ett exempel på fullmakt som kan laddas ner för utskrift finns på föreningens hemsida under ”Medlemssida”.

Handlingar kommer att finnas på föreningens hemsida www.fiberivad.se senast den 4 juni under ”Medlemssida.” Du har fått ett användarnamn och lösenord för att logga in på Medlemssidan.

Hjärtligt välkomna!

Vad den 25 maj 2016

Thomas Hoonk

Ordförande

Kommentarer inaktiverade.