Kallelse Årsstämma 2024

Kallelse Årsstämma 2024 för Fiber i Vad ekonomisk förening Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma. Datum:          2024-06-15 Klockan:       10:00 Plats:             Vads bystuga Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan via brev samt publiceras på föreningens hemsida. Medlem…

Continue reading

Kommande årsstämma och motioner

I juni hålls vår årsstämma. Vi återkommer med plats och tid.Men vi vill påminna om sista datum för att skicka in motioner inför stämman. Dessa skall skickas till styrelsen senast 1:a april (info@fiberivad.se). Vi välkomnar motioner från er. Det är medlemmars möjlighet att påverka föreningens inriktning och utveckling. Men även för att…

Continue reading