KALLELSE till Årsstämma 6 juni 2014

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma 2014. Datum:          2014-06-06 Klockan:       10.00 Plats:             Vads bystuga Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. På dagordningen Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Övrigt Omedelbart efter årsmötet erbjuds föreningens medlemmar information: •…

Continue reading