KALLELSE till extra föreningsstämma 9 dec 2012.

Alla medlemmar i Fiber i Vad ekonomisk förening kallas till den andra extra föreningsstämman den 9 december 2012 kl. 17.00 i Vads bystuga.

En  kallelse till den extra stämman skickas till alla som är medlemmar den dag som kallelsen skickas d.v.s. den 24 november 2012. Som medlemmar och därmed röstberättigad är alla som har lämnat in en ansökan och betalt 100 kr i insats och 150 kr i årsavgift. Pengarna ska finnas på vårt bankgiro­konto 888-5725 senast samma dag som stämman hålls för att vara röstberättigad.

En fullständig kallelse och stadgeförslag finns på denna hemsida under ”Medlemssida.”

Välkomna!/Styrelsen

Kommentarer inaktiverade.