Lägesrapport den 13 augusti 2013

Info till medlemmarna i Fiber i Vad ekonomisk förening 2013-08-13 Det är ett tag sedan vi informerade om vårt fiberprojekt till medlemmarna i föreningen. Styrelsen har dock ej varit overksam utan arbetet har fortskridit enligt nedan. Detta har hänt under sommaren: 16 maj. Möte med byNet för genomgång av kalkyler…

Continue reading

Glad Påsk och senaste nytt

Info till medlemmarna i Fiber i Vad ekonomisk förening 20130329 Den 20 mars lämnade styrelsen Projektansökan till handläggarna för bredbandsstöd på Länsstyrelsen. Vi har fått en bekräftelse och vårt ärende har fått ett journalnummer.  Särskild information om nuläget för stödet till fiberutbyggnad bifogades bekräftelsen. Se nedan!  På mötet med handläggarna fick…

Continue reading

Lägesrapport den 2 december 2012

Sedan informationsmötet den 22 november har föreningen fått 50 nya medlemmar. Vi är nu 83 betalande och fler är på gång. Bra jobbat! Vårt nya verksamhetsområde innehåller ca. 500 fastigheter varav ca. 50 % är fritidshus. Om vi ska nå 50 % anslutningsgrad av permanentboende så är det 125 hushåll och…

Continue reading