Kallelse Årsstämma 2020 för Fiber i Vad ekonomisk förening

Ladda ned FIV Kallelse Årsstämma 2020_20200601 Härmed kallas Du som är medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma. Datum:          2020-06-27 Klockan:       10:30 Plats:             Vads bystuga Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte…

Continue reading

Information angående planerat avbrott på bredbandet 4 februari 2020

Påverkade kunder: 162 Starttid: 2020-02-04 00:01:00Beräknad klartid: 2020-02-04 06:00:00Påverkade nät: Fiber i Vad Meddelanden från Zitius: 2020-01-20 10:36:11 / Info till kund Vi kommer att genomföra ett centralt hårdvarubyte för att framtidssäkra kapaciteten i området. Under tiden för arbetet kan kunder uppleva sporadiska avbrott på samtliga tjänster. Reservdag: 2020-02-05 00:01…

Continue reading

Information angående planerat avbrott på bredbandet 28 maj 2019

Påverkade kunder: 155Påverkade nät: Fiber i Vad Starttid: 2019-05-28 00:00:00Beräknad klartid: 2019-05-28 03:00:00Klartid: – Meddelanden från Zitius: 2019-05-23 08:58 / Info till kund Vår underleverantör kommer utföra ett planerat arbete vilket kommer leda till en minskad kapacitet till våran utrustning i Borlänge. Vi ber om ursäkt för den korta förvarningen.

Continue reading

Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2018

Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2018 Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2018. Datum:          2019-06-08 Klockan:       10:30 Plats:             Vads bystuga Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som…

Continue reading