Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2016

Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2016

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2016.

Datum:          2017-05-20

Klockan:       10:30

Plats:             Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt.

Stämman för år 2016 är vårt femte verksamhetsår och det vill styrelsen fira tillsammans med Er genom att bjuda på kaffe/te och jubileumstårta. Vi vill därför gärna ha en anmälan om hur många som har tänkt att komma på stämman. Så vänligen svara till info@fiberivad.se senast den 13 maj ni som tänkt komma så att tårtan räcker till alla.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Fr.o.m. den 1 juli 2016 är det en ny lag för ekonomiska föreningar. Om stadgarna strider mot de nya bestämmelserna i lagen måste de ändras senast 30 juni 2018. Vi måste ändra i våra stadgar så stadgeändring finns på dagordningen. Ett förslag på stadge­ändring finns på Medlemssidan.

Som medlem i föreningen har du en röst på stämman. Om du inte kan komma själv kan du ge ett ombud en fullmakt som visar att han eller hon har rätt att företräda dig på stämman. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ett exempel på fullmakt som kan laddas ner för utskrift finns på föreningens hemsida under ”Medlemssida”.

Stämmohandlingar finns på föreningens hemsida för nedladdning www.fiberivad.se. under ”Medlemssida”. Det kommer bara finnas ett fåtal exemplar av stämmohandlingarna i stämmolokalen. Du har fått ett användarnamn och lösenord för att logga in på Medlemssidan.

Hjärtligt välkomna!

Vad den 1 maj 2017

 

Thomas Hoonk

Ordförande

Kommentarer inaktiverade.