KALLELSE till Årsstämma 6 juni 2014

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma 2014.

Datum:          2014-06-06

Klockan:       10.00

Plats:             Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Övrigt

Omedelbart efter årsmötet erbjuds föreningens medlemmar information:

• om projektet gällande var vi står idag och vad som väntar närmast.

• om kollektiv tjänst.

• om övriga aktuella frågor.

Fullständig kallelse går att ladda ner från ”Medlemsidan” på hemsidan – www.fiberivad.se/

Föreningen bjuder på fika. 

Hälsningar styrelsen

Kommentarer inaktiverade.