Lägesrapport den 13 augusti 2013

Info till medlemmarna i Fiber i Vad ekonomisk förening 2013-08-13

Det är ett tag sedan vi informerade om vårt fiberprojekt till medlemmarna i föreningen. Styrelsen har dock ej varit overksam utan arbetet har fortskridit enligt nedan.

Detta har hänt under sommaren:

16 maj. Möte med byNet för genomgång av kalkyler m.m. inför utskick av förfrågning på gräventreprenad.

20 maj. Förfrågningsunderlag på grävning skickades till fem entreprenörer. Tyvärr har endast ett svar inkommit.

29 maj. Möte VB Energi 29 maj. Diskuterades om möjligheten att gå i befintlig kabelgrav, och användande av befintlig kanalisation som VB Energi har i Vad.

2 juni. Möte med byNets nya kontaktperson Johan Lindström. Vi beslutade att Johan skulle ta fram tre kalkyler, en för Sörbo, en för Vad och en för Kolpebo/Gråkärret. Syftet var att se vad kostnaden skulle bli om vi skulle bygga ut fibernätet i etapper. Konstaterades att kalkylerna uppdelade på dessa områden ger inga positiva effekter.

14 juni. Telefonkontakt med handläggare på länsstyrelsen ang. projektstödet. De meddelade att ev. nya medel kan komma under sept/okt. och att upphandlingar i framtiden måste ev. utföras enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

19 juni. Möte med representant för Quadracom. Quadracom är en tänkbar tjänsteleverantör i fibernätet.

29 juni. Möte med SEAB. Diskussion angående erbjudande om Fiber till alla som Smedjebackens Energi går ut med. Beslutades om ett nytt möte den 25 september. Till dess ska SEAB ta fram en kalkyl på vårt projekt.

Inplanerade aktiviteter under hösten:

25 september. Uppföljningsmöte med SEAB. Vid detta möte ska SEAB presentera en kalkyl på vårt projekt. Syftet med denna kalkyl är att vi ska få en indikation om vår kalkyl ligger någorlunda rätt samt att utröna vad SEAB kan erbjuda för hjälp för att påskynda utbyggnad av fibernät i vårt område.

30 september. Styrelsemöte.

Länsstyrelsen får tidigast i september reda på om de får några nya pengar och hur mycket. Det innebär att vi förmodligen inte kan få något besked förrän i oktober. Om vi får ett negativt besked så kan vi tidigast få nytt besked om ev. projektstöd 2014. När vi får besked från Länsstyrelsen kommer vi att kalla till ett informationsmöte.

VI VÄLKOMNAR FLER SOM MEDLEMMAR SÅ FORTSÄTT REKRYTERINGEN!

Du som ännu inte är medlem fyll i formuläret under fliken ”Bli medlem” och betala in 250 kr på vårt bankgironr. 888-5725.

Styrelsen önskar er alla en skön sensommar och höst!

Kommentarer inaktiverade.