Kallelse Årsstämma 2024

Kallelse Årsstämma 2024 för Fiber i Vad ekonomisk förening

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma.

Datum:          2024-06-15

Klockan:       10:00

Plats:             Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan via brev samt publiceras på föreningens hemsida. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt.

Som medlem i föreningen har du en röst på stämman. Om du inte kan komma själv kan du ge ett ombud en fullmakt som visar att han eller hon har rätt att företräda dig på stämman. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ett exempel på fullmakt som kan laddas ner för utskrift kommer att finnas på föreningens hemsida under ”Medlemsida”.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Dagordning kommer att finnas på föreningens hemsida – www.fiberivad.se under ”Medlemsida”.

Kallelsen går att ladda ner från Medlemsidan på hemsidan – www.fiberivad.se

Årsredovisningen för år 2023 inkl. revisionsberättelse och övriga stämmohandlingar kommer att finnas på föreningens hemsida – www.fiberivad.se under ”Medlemsida”. Det kommer bara finnas ett fåtal exemplar av stämmohandlingarna i stämmolokalen.

Du har fått ett användarnamn och lösenord när du blev medlem för att logga in på Medlemsidan.

Hjärtligt välkomna!

Kolpebo den 13 maj 2024

Jim Dunberg, ordförande

Fiber i Vad ekonomisk förening
E-post: info@fiberivad.se
Hemsida: www.fiberivad.se

Kommentarer inaktiverade.