Inlämning av Anslutningsavtal

Ni som redan har lämnat in Anslutningsavtal kan bortse från detta meddelande! Enligt beslut på extra stämman den 2 februari ska Anslutningsavtalen vara påskrivna och inlämnade till styrelsen senast den 28 februari. För att underlätta för alla medlemmar som inte har lämnat in Anslutningsavtal så finns vi i Vads bystuga…

Continue reading

Lägesrapport den 13 augusti 2013

Info till medlemmarna i Fiber i Vad ekonomisk förening 2013-08-13 Det är ett tag sedan vi informerade om vårt fiberprojekt till medlemmarna i föreningen. Styrelsen har dock ej varit overksam utan arbetet har fortskridit enligt nedan. Detta har hänt under sommaren: 16 maj. Möte med byNet för genomgång av kalkyler…

Continue reading

Glad Påsk och senaste nytt

Info till medlemmarna i Fiber i Vad ekonomisk förening 20130329 Den 20 mars lämnade styrelsen Projektansökan till handläggarna för bredbandsstöd på Länsstyrelsen. Vi har fått en bekräftelse och vårt ärende har fått ett journalnummer.  Särskild information om nuläget för stödet till fiberutbyggnad bifogades bekräftelsen. Se nedan!  På mötet med handläggarna fick…

Continue reading