Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2016

Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2016 Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2016. Datum:          2017-05-20 Klockan:       10:30 Plats:             Vads bystuga Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som…

Continue reading

Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2015

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2015. Datum:          2016-06-18 Klockan:       10:30 Plats:             Vads bystuga Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt. På dagordningen Årsmötesförhandlingar…

Continue reading