Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2018

Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2018 Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2018. Datum:          2019-06-08 Klockan:       10:30 Plats:             Vads bystuga Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som…

Continue reading

Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2017

Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2017 Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2017. Datum:          2018-05-12 Klockan:       10:30 Plats:             Vads bystuga Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som…

Continue reading