Information om betalning av medlemsavgift 2015

Det är dags för betalning av medlemsavgiften för 2015.

Enligt stämmobeslut så skickas inga fakturor utan meddelas via e-post.

Medlemsavgiften för 2015 är 150 kr. 

Förfallodatum 2015-02-09 

Bankgiro 888-5725 

ATT BETALA SEK 150,00

Kommentarer inaktiverade.