Nyhetsarkiv

Besöksräknare

Du är besökare nr: 32573

Alla medlemmar önskas ett Gott Nytt År!

Fyra nya fastigheter har under 2016 anslutits till vårt fibernät och kan nu surfa med minst 100 Mbit/s.

Styrelsen önskar er alla ett Gott Nytt År!

Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2015

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2015.

Datum: 2016-06-18

Klockan: 10:30

Plats: Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Kallelsen går att [...]

Summering 2015 och information om återbetalning del av kapitalinssats 2015-12-22

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 22 december 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-12-22″.

Information om felanmälan för bredbands-TV 2015-10-19

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 19 oktober 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-10-19″.

Årsredovisning 2014

Årsredovisningen inkl. revisionsberättelse finns för läsning eller nedladdning på Medlemssidan.

Ett fåtal av Årsredovisningen kommer att finnas vid årsstämman.

Hälsningar styrelsen

Information om Telia-fakturor 2015-05-13

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 13 maj 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-05-13″.

Information om router och bredbandstjänst från Telia 2015-05-03

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 3 maj 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-05-03″.

Information om betalning av nättjänster och nätavgifter 2015-04-23

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 23 april 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-04-23″.

Information om bredbandstjänst från Riksnet och TV-tjänst från Telia 20150403

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 3 april 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-04-03″.

Information om Telia-tjänst och avtal för nyttjande av tjänster i vårt fibernät 2015-02-15

Filer med information skickades till alla medlemmar den 15 februari 2015.

Filerna finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-02-15″.