Nyhetsarkiv

Besöksräknare

Du är besökare nr: 32068

Alla medlemmar önskas en God Jul och Gott Nytt År!

20 nya medlemmar under 2018 varav 18 fastigheter ansluts till vårt fibernät inom några veckor och kan surfa med minst 100 Mbit/s.

Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Information om utbyggnad fibernät i Vad och Kolpebo 21 okt 2018

Styrelsen har beslutat att bygga ut fibernätet med de 17 fastigheterna som har betalt enligt den information som gavs den 18 sep 2018.

Vår entreprenör SEAB Stadsnät har meddelat en preliminär tidplan enligt följande ( OBS! tidplanen gäller inte på Stationsvägen och en fastighet på Landsvägen p.g.a. Trafikverkets handläggningstider. De kommer ske efter vintern.):

Det [...]

Information angående planerat avbrott på TV-sändningen 18 sep 2018

Denna information gäller bara för er med den kollektiva bredbandstjänsten från Telia!

Zitius har meddelat att ett planerat avbrott på TV-sändningen kommer att ske tisdagen den 18 sep 2018 från kl. 08:00 till kl. 09:30.

Thomas Hoonk, ordförande

info@fiberivad.se

070-585 18 21

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig midsommar och skön sommar!

Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2017

Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2017

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2017.

Datum: 2018-05-12

Klockan: 10:30

Plats: Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har [...]

Alla medlemmar önskas en God Jul och Gott Nytt År!

Två nya fastigheter har under 2017 anslutits till vårt fibernät och kan nu surfa med minst 100 Mbit/s.

Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Information om TV-störningar 2017-11-07. Läs mer...!

Information om TV-störningar 2017-11-07

Zitius meddelar nu att de kommer under morgondagen den 8 november 2017 mellan 07:00 – 08:30 att byta ut den misstänkt felande hårdvaran. Avbrottstiden beräknas till cirka 15 minuter.

OBS! Om någon fortfarande efter åtgärden har störningar i TV-sändningen så är det VIKTIGT att anmäla det till Telia via 90 200. [...]

Information om TV-störningar 2017-11-01. Läs mer...!

Information om TV-störningar 2017-11-01

Jag har under en tid varit i kontakt med Telia och Zitius angående de störningar många har med TV sändningen.

Zitius meddelar nu att de kommer i natt klockan 04:00 att göra omstart av central hårdvara i nätet för att försöka avhjälpa felet. Avbrottstiden uppskattas till under 5 minuter.

OBS! Om [...]

Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2016

Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2016

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2016.

Datum: 2017-05-20

Klockan: 10:30

Plats: Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har [...]

Alla medlemmar önskas ett Gott Nytt År!

Fyra nya fastigheter har under 2016 anslutits till vårt fibernät och kan nu surfa med minst 100 Mbit/s.

Styrelsen önskar er alla ett Gott Nytt År!