Nyhetsarkiv

Besöksräknare

Du är besökare nr: 32589

Information angående planerat avbrott på bredbandet 27 feb 2019

Påverkade nät: Fiber i Vad
Starttid: 2019-02-27 06:00:00
Beräknad klartid: 2019-02-27 07:00:00

Zitius har meddelat att ett planerat avbrott på bredbandet kommer att ske under onsdags-morgonen den 27 feb 2019 från kl. 06:00 till kl. 07:00Arbetet utförs för att frigöra och säkra upp kapacitet. Arbetet Beräknas ta ca 15 minuter. Reservdag: 6 mars 2019 klockan 06:00 – 07:00.

Thomas Hoonk, ordförande

info@fiberivad.se

070-585 18 21

Alla medlemmar önskas en God Jul och Gott Nytt År!

20 nya medlemmar under 2018 varav 18 fastigheter ansluts till vårt fibernät inom några veckor och kan surfa med minst 100 Mbit/s.

Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Information om utbyggnad fibernät i Vad och Kolpebo 21 okt 2018

Styrelsen har beslutat att bygga ut fibernätet med de 17 fastigheterna som har betalt enligt den information som gavs den 18 sep 2018.

Vår entreprenör SEAB Stadsnät har meddelat en preliminär tidplan enligt följande ( OBS! tidplanen gäller inte på Stationsvägen och en fastighet på Landsvägen p.g.a. Trafikverkets handläggningstider. De kommer ske efter vintern.):

Det administrativa arbetet med tillstånd/projektering/skarvplaner m.m. pågår

Kabelanvisning v44

Etablering v 44

Kundbesök bokas v44 (SEAB ringer upp kunderna v 44)

Kundbesök börjar v45

Grävstart v45

Har ni frågor om fiberarbetet så kontakta:

Jan Nordqvist

Stadsnätschef Smedjebacken Energi AB

Telefon: 0240-66 06 68

 

Thomas Hoonk

Ordförande

070-585 18 21

Information angående planerat avbrott på TV-sändningen 18 sep 2018

Denna information gäller bara för er med den kollektiva bredbandstjänsten från Telia!

Zitius har meddelat att ett planerat avbrott på TV-sändningen kommer att ske tisdagen den 18 sep 2018 från kl. 08:00 till kl. 09:30.

Thomas Hoonk, ordförande

info@fiberivad.se

070-585 18 21

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig midsommar och skön sommar!

Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2017

Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2017

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2017.

Datum:          2018-05-12

Klockan:       10:30

Plats:             Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Ny faktureringsrutin.

Kallelsen går att ladda ner från Medlemssidan på hemsidan – www.fiberivad.se/

Som medlem i föreningen har du en röst på stämman. Om du inte kan komma själv kan du ge ett ombud en fullmakt som visar att han eller hon har rätt att företräda dig på stämman. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ett exempel på fullmakt som kan laddas ner för utskrift finns på föreningens hemsida under ”Medlemssida”.

Kallelse, Årsredovisningen för år 2017 inkl. revisionsberättelse och fullmakt finns på föreningens hemsida – www.fiberivad.se under ”Medlemssida”. Övriga handlingar kommer att finnas där senast den 4 maj 2018. Det kommer bara finnas ett fåtal exemplar av stämmohandlingarna i stämmolokalen.

Du har fått ett användarnamn och lösenord när du blev medlem för att logga in på Medlemssidan.

Hjärtligt välkomna!

Vad den 20 april 2018

Thomas Hoonk

Ordförande

Alla medlemmar önskas en God Jul och Gott Nytt År!

Två nya fastigheter har under 2017 anslutits till vårt fibernät och kan nu  surfa med minst 100 Mbit/s.

Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Information om TV-störningar 2017-11-07. Läs mer...!

Information om TV-störningar 2017-11-07

Zitius meddelar nu att de kommer under morgondagen den 8 november 2017 mellan 07:00 – 08:30 att byta ut den misstänkt felande hårdvaran. Avbrottstiden beräknas till cirka 15 minuter.

OBS! Om någon fortfarande efter åtgärden har störningar i TV-sändningen så är det VIKTIGT att anmäla det till Telia via 90 200. (Ni som har eget tjänste-avtal anmäler till den tjänsteleverantör ni valt.) Om många anmäler störningar så måste någon ytterligare åtgärd göras.

Detta gäller även vid framtida störningar.

OBS! Detta mejl är ett massmejl till alla medlemmar. Mejlet går inte att svara på.

Thomas Hoonk, ordförande

info@fiberivad.se

070-585 18 21

Information om TV-störningar 2017-11-01. Läs mer...!

Information om TV-störningar 2017-11-01

Jag har under en tid varit i kontakt med Telia och Zitius angående de störningar många har med TV sändningen.

Zitius meddelar nu att de kommer i natt klockan 04:00 att göra omstart av central hårdvara i nätet för att försöka avhjälpa felet. Avbrottstiden uppskattas till under 5 minuter.

OBS! Om någon fortfarande efter åtgärden har störningar i TV-sändningen så är det VIKTIGT att anmäla det till Telia via 90 200. (Ni som har eget tjänste-avtal anmäler till den tjänsteleverantör ni valt.) Om många anmäler störningar så måste någon ytterligare åtgärd göras.

Detta gäller även vid framtida störningar.

OBS! Detta mejl är ett massmejl till alla medlemmar. Mejlet går inte att svara på.

Thomas Hoonk, ordförande

info@fiberivad.se

070-585 18 21

Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2016

Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2016

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2016.

Datum:          2017-05-20

Klockan:       10:30

Plats:             Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt.

Stämman för år 2016 är vårt femte verksamhetsår och det vill styrelsen fira tillsammans med Er genom att bjuda på kaffe/te och jubileumstårta. Vi vill därför gärna ha en anmälan om hur många som har tänkt att komma på stämman. Så vänligen svara till info@fiberivad.se senast den 13 maj ni som tänkt komma så att tårtan räcker till alla.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Fr.o.m. den 1 juli 2016 är det en ny lag för ekonomiska föreningar. Om stadgarna strider mot de nya bestämmelserna i lagen måste de ändras senast 30 juni 2018. Vi måste ändra i våra stadgar så stadgeändring finns på dagordningen. Ett förslag på stadge­ändring finns på Medlemssidan.

Som medlem i föreningen har du en röst på stämman. Om du inte kan komma själv kan du ge ett ombud en fullmakt som visar att han eller hon har rätt att företräda dig på stämman. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ett exempel på fullmakt som kan laddas ner för utskrift finns på föreningens hemsida under ”Medlemssida”.

Stämmohandlingar finns på föreningens hemsida för nedladdning www.fiberivad.se. under ”Medlemssida”. Det kommer bara finnas ett fåtal exemplar av stämmohandlingarna i stämmolokalen. Du har fått ett användarnamn och lösenord för att logga in på Medlemssidan.

Hjärtligt välkomna!

Vad den 1 maj 2017

 

Thomas Hoonk

Ordförande