Nyhetsarkiv

Besöksräknare

Du är besökare nr: 26298

Information om TV-störningar 2017-11-07. Läs mer...!

Information om TV-störningar 2017-11-07

Zitius meddelar nu att de kommer under morgondagen den 8 november 2017 mellan 07:00 – 08:30 att byta ut den misstänkt felande hårdvaran. Avbrottstiden beräknas till cirka 15 minuter.

OBS! Om någon fortfarande efter åtgärden har störningar i TV-sändningen så är det VIKTIGT att anmäla det till Telia via 90 200. (Ni som har eget tjänste-avtal anmäler till den tjänsteleverantör ni valt.) Om många anmäler störningar så måste någon ytterligare åtgärd göras.

Detta gäller även vid framtida störningar.

OBS! Detta mejl är ett massmejl till alla medlemmar. Mejlet går inte att svara på.

Thomas Hoonk, ordförande

info@fiberivad.se

070-585 18 21

Information om TV-störningar 2017-11-01. Läs mer...!

Information om TV-störningar 2017-11-01

Jag har under en tid varit i kontakt med Telia och Zitius angående de störningar många har med TV sändningen.

Zitius meddelar nu att de kommer i natt klockan 04:00 att göra omstart av central hårdvara i nätet för att försöka avhjälpa felet. Avbrottstiden uppskattas till under 5 minuter.

OBS! Om någon fortfarande efter åtgärden har störningar i TV-sändningen så är det VIKTIGT att anmäla det till Telia via 90 200. (Ni som har eget tjänste-avtal anmäler till den tjänsteleverantör ni valt.) Om många anmäler störningar så måste någon ytterligare åtgärd göras.

Detta gäller även vid framtida störningar.

OBS! Detta mejl är ett massmejl till alla medlemmar. Mejlet går inte att svara på.

Thomas Hoonk, ordförande

info@fiberivad.se

070-585 18 21

Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2016

Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2016

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2016.

Datum:          2017-05-20

Klockan:       10:30

Plats:             Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt.

Stämman för år 2016 är vårt femte verksamhetsår och det vill styrelsen fira tillsammans med Er genom att bjuda på kaffe/te och jubileumstårta. Vi vill därför gärna ha en anmälan om hur många som har tänkt att komma på stämman. Så vänligen svara till info@fiberivad.se senast den 13 maj ni som tänkt komma så att tårtan räcker till alla.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Fr.o.m. den 1 juli 2016 är det en ny lag för ekonomiska föreningar. Om stadgarna strider mot de nya bestämmelserna i lagen måste de ändras senast 30 juni 2018. Vi måste ändra i våra stadgar så stadgeändring finns på dagordningen. Ett förslag på stadge­ändring finns på Medlemssidan.

Som medlem i föreningen har du en röst på stämman. Om du inte kan komma själv kan du ge ett ombud en fullmakt som visar att han eller hon har rätt att företräda dig på stämman. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ett exempel på fullmakt som kan laddas ner för utskrift finns på föreningens hemsida under ”Medlemssida”.

Stämmohandlingar finns på föreningens hemsida för nedladdning www.fiberivad.se. under ”Medlemssida”. Det kommer bara finnas ett fåtal exemplar av stämmohandlingarna i stämmolokalen. Du har fått ett användarnamn och lösenord för att logga in på Medlemssidan.

Hjärtligt välkomna!

Vad den 1 maj 2017

 

Thomas Hoonk

Ordförande

Alla medlemmar önskas ett Gott Nytt År!

Fyra nya fastigheter har under 2016 anslutits till vårt fibernät och kan nu  surfa med minst 100 Mbit/s.

Styrelsen önskar er alla ett Gott Nytt År!

Kallelse till Årsstämma för Fiber i Vad ekonomisk förening för år 2015

Härmed kallas Du som medlem i Fiber i Vad ekonomisk förening till årsstämma för år 2015.

Datum:          2016-06-18

Klockan:       10:30

Plats:             Vads bystuga

Enligt stadgarna kallas Du som medlem via e-post, eller om du saknar sådan, via brev. Medlem som inte har betalt årsavgiften har inte rösträtt.

På dagordningen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Kallelsen går att ladda ner från Medlemsidan på hemsidan – www.fiberivad.se/

Som medlem i föreningen har du en röst på stämman. Om du inte kan komma själv kan du ge ett ombud en fullmakt som visar att han eller hon har rätt att företräda dig på stämman. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ett exempel på fullmakt som kan laddas ner för utskrift finns på föreningens hemsida under ”Medlemssida”.

Handlingar kommer att finnas på föreningens hemsida www.fiberivad.se senast den 4 juni under ”Medlemssida.” Du har fått ett användarnamn och lösenord för att logga in på Medlemssidan.

Hjärtligt välkomna!

Vad den 25 maj 2016

Thomas Hoonk

Ordförande

Summering 2015 och information om återbetalning del av kapitalinssats 2015-12-22

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 22 december 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-12-22″.

Information om felanmälan för bredbands-TV 2015-10-19

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 19 oktober 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-10-19″.

Årsredovisning 2014

Årsredovisningen inkl. revisionsberättelse finns för läsning eller nedladdning på Medlemssidan.

Ett fåtal av Årsredovisningen kommer att finnas vid årsstämman.

Hälsningar styrelsen

Information om Telia-fakturor 2015-05-13

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 13 maj 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-05-13″.

Information om router och bredbandstjänst från Telia 2015-05-03

Mejl med information skickades till alla medlemmar den 3 maj 2015.

Pdf-dokument med samma information finns på Medlemsidan under rubriken ”Senaste nytt 2015-05-03″.